ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 708
ชื่อสมาชิก : อัมพิกา กันชะนะ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : aumpika@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 29/11/2554 13:47:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 29/11/2554 13:47:13


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก