Blog : ภาวิณี ชัยวุฒิ
รหัสอ้างอิง : 288
ชื่อสมาชิก : ภาวิณี ชัยวุฒิ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : chaiwut@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/3/2554 11:54:55
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/3/2554 11:54:55

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ภาวิณี ชัยวุฒิ
สังกัดงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขาคณะวิทยาศาสตร์
ภาวิณี ชัยวุฒิ » เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน 2560 ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2917  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภาวิณี ชัยวุฒิ  วันที่เขียน 12/9/2560 9:15:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 18:22:35
ภาวิณี ชัยวุฒิ » นำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม เรื่อง โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ – EdPEx”
การเข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ สุขประเสริฐ มาเป็นวิทยากรบรรยายถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
คำสำคัญ : EdPEx  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3953  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภาวิณี ชัยวุฒิ  วันที่เขียน 21/3/2560 14:57:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/12/2566 8:00:25

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้