ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 288
ชื่อสมาชิก : ภาวิณี ชัยวุฒิ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : chaiwut@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/3/2554 11:54:55
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/3/2554 11:54:55


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก