Blog : สถิติในชีวิตประจำวัน
รหัสอ้างอิง : 215
ชื่อสมาชิก : ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : sanpet@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/2/2554 17:32:17
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/2/2554 17:32:17

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : สถิติในชีวิตประจำวัน
เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิตินำมาปรับ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สถิติในชีวิตประจำวัน » การใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น
บทความดังกล่าวนี้ เป็นบทความที่แนะนำการใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้นต่าง ๆ โดยเป็นการหาเฉลี่ย รวมทั้งการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวดเร็ว
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2103  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 20/1/2558 14:14:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/6/2565 12:12:42

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้