Blog : รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการรายงานฯ
รหัสอ้างอิง : 128
ชื่อสมาชิก : อุรัชชา สุวพานิช
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Tharinya@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/1/2554 13:50:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/1/2554 13:50:25

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการรายงานฯ
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการรายงานฯ
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการรายงานฯ » ตัวอย่างการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มฯ ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวอย่างการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มฯ ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 32398  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อุรัชชา สุวพานิช  วันที่เขียน 2/10/2555 15:20:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/6/2566 19:01:39

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้