การพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อมรวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2564 - 30/09/2565
บทคัดย่อ :