ติดต่อ - สอบถาม

ผู้รับผิดชอบ : คล๊อก ประถมทรัพย์
ชื่อผู้ติดต่อ/ข้อมูลติดต่อกลับ

ระบุเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถแจ้งสถานะการดำเนินการได้ ซึ่งส่วนใหญ่รายละเอียดที่ติดต่อมาไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการต่อได้

ข้อความ

ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ลดการติดต่อกลับและแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อที่กองเทคโนโลยีดิจิทัล งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 0-5387-3269 ถึง 71

ดูเกรดไม่ได้

เนื่องจากเป็นช่วงประเมินการเรียนการสอน นักศึกษาจะต้องทำการประเมินให้ครบทุกวิชา หากยังไม่เปิดประเมินให้ติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำโปรดติดต่อที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ

กรณีที่ Login เข้าสู่ระบบ ไม่ต้องระบุ "ชื่อผู้ติดต่อ/ข้อมูลการติดต่อกลับ" ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติและสามารถติดต่อกลับหรือติดตามปัญหาได้ในระบบ

ขั้นตอนการรับเรื่อง เมื่อผู้ดูแลระบบรับเรื่องแล้ว จะส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ติดตามการดำเนินการ และแจ้งผลกลับไปยังผู้ติดต่อ กรณีระบุข้อมูลติดต่อกลับหรือติดต่อโดย Login เข้าสู่ระบบ

ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023