คนจีนในเมืองเชียงใหม่กับการสร้างอัตลักษณ์ผ่านหนังสืองานศพตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2557
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2558 - 30/09/2559
บทคัดย่อ :