พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านท่าตีน ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2564 - 30/09/2565
บทคัดย่อ :