การทดสอบเปรียบเทียบอัตราการดูดซึมธาตุโพแทสเซียมทางใบของปุ๋ยน้ำ Nutri Gold – K กับปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดอื่น ๆ
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :