การศึกษาการเจริญเติบโตของนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงในระบบไฮโดรโปนิกส์ภายใต้การให้แสง LED
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :