การทดสอบฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ของลำลูกกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium)
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :