การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนสำหรับการอบแห้งในพาราโบลาโดม
วันที่ดำเนินการ :
01/12/2560 - 30/12/2561
บทคัดย่อ :