การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของการเลี้ยงไก่กระดูกดำของชุมชนเกษตรกร