นวัตกรรมและการยกระดับการผลิตไก่กระดูกดำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรม Northern Thailand Food Valley
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :