การพัฒนาระบบซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้าน ดีนาช่างซ่อม
นักวิจัย :
ณัฐกานต์ พุ่มพวง , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด บริหารธุรกิจ
ปภัสสรา ดีนา , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด บริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/06/2562 - 29/02/2563
บทคัดย่อ :
การพัฒนาระบบซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้าน ดีนาช่างซ่อม

Development Of Electric Equipment Repair System: Case Study Of Dena Shop