การใช้จุลินทรีย์จีไบโอติกเสริมอาหารในปลานิล
นักวิจัย :
ชาญวิทย์ สุวรรณ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2558 - 30/09/2559
บทคัดย่อ :