ผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโตและออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ(Anoectochilus burmanicus Rolfe) ที่ปลูกเลี้ยงภายในกระถาง
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :