การศึกษาผลของ LED ต่อการสร้างสารด้านอนุมูลอิสระของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :