การศึกษาความเป็นพิษของสารเมทาบอไลท์ที่ได้จากการย่อยสลายพาราควอตด้วยราเส้นใยต่อสิ่งมีชีวิตแบบจำลอง
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :