การจัดการระบบการผลิตสตรอว์เบอรี่บนพื้นที่สูงด้วยพื้นฐานระบบเกษตรสมัยใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :