ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการรู้จำและช่วยตัดสินใจในการเทียบเคียงลายกระเบื้องในอุตสาหกรรม
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :