การประดิษฐ์โดปามีนไบโอเซนเซอร์โดยใช้เอนไซม์ไทโรซิเนสตรึงร่วมกับคาร์บอนดอทหุ้มด้วยไคโตซาน
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 01/10/2563
บทคัดย่อ :
--