การผลิตวัสดุพร้อมปลูกจากไบโอชาร์ที่ผลิตโดยใช้เศษวัสดุข้าวโพดในชุมชนเพื่อปรับปรุงดิน
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :