การพัฒนาราสป์เบอร์รีพายสำหรับควบคุมระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2562 - 31/12/2562
บทคัดย่อ :
การพัฒนาราสป์เบอร์รีพายสำหรับควบคุมระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว

RASPBERRY PI DEVELOPMENT FOR CONTROLLING OF TEMPORARY IMMERSION BIOREACTORS