ชีวภูมิศาสตร์เขาหินปูนและถ้ำของภูมิภาคอินโดจีน: การวิเคราะห์ประวัติทางธรรมชาติที่สำคัญของโลกจากการวิจัยเชิงบูรณาการทางซิสเทมาติกส์ วิวัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายจากตัวแทนสัตว์ที่โดดเด่นของหอยทากบก ตะขาบ กิ้งกือถ้ำ และซากบรรพชีวินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นักวิจัย :
นายจิรศักดิ์ สุจริต , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเอกชัย จิรัฏฐิติ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกันตภณ สุระ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวรุฒิ ศิริวัฒิ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2559 - 30/09/2560
บทคัดย่อ :