การเปรียบเทียบสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินระหว่างพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :