การศึกษาเบื้องต้น ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :