โครงการใช้จุลินทรีย์เพื่อลดกลิ่นเหม็นของบ่อขยะ บริเวณชุมชนบ้านโปง
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2561 - 30/09/2562
บทคัดย่อ :