โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อย. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร (Functional Food)”
วันที่ 18/05/2560    สิ้นสุด 23/05/2560 2,141 ครั้ง    ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อย. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร (Functional Food)” โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวพันทนา ค าเขียว มหาวิทยาลัยเชียงโทรศัพท์ 09 3242 9940 หรือ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวนิตยา ถาวัน โทรศัพท์ 08 9854 2296