โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อย. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร (Functional Food)”
วันที่ข่าว 18/05/2560     สิ้นสุด 23/05/2560
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/05/2560
เปิดอ่าน: 1,509 ครั้ง

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อย. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร (Functional Food)” โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวพันทนา ค าเขียว มหาวิทยาลัยเชียงโทรศัพท์ 09 3242 9940 หรือ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวนิตยา ถาวัน โทรศัพท์ 08 9854 2296

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง