สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIA’s Road Show to Regional Science Park
วันที่ 09/03/2560    สิ้นสุด 13/03/2560 2,123 ครั้ง    ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIA’s Road Show to Regional Science Park ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ goo.gl/Vy7Hsu ภายในงาน มีกิจกรรมรับโจทย์ความต้องการ พัฒนาข้อเสนอโครงการ และให้คำปรึกษาการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ และ NIA และ สวทช.
โดย นักวิจัยหรือผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ goo.gl/Vy7Hsu (รับจำนวนจำกัด)

เอกสารประกอบ