รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : avocado
avocado » new avocado
avocado
คำสำคัญ : avocado  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 384  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 13/9/2562 13:59:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:58:33
avocado » new avocado
avocado
คำสำคัญ : avocado  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 387  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 13/9/2562 13:58:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:59:04
องค์ประกอบทางเคมีในเครื่องสำอาง » Formulation of facial cream and body mist from avocado oil
Abstract: The formulation of facial cream and body mist from avocado oil can help to value-add of fresh avocado (Persea americana) and increase marketing channel. Pure cold pressed avocado oil containing high nourishing oil can be extracted from fresh avocado in high quantity and with low cost. The chemical properties of the cold pressed avocado oil were examined. The results showed that acid, free fatty acids and peroxide values were 1.20 mg KOH/g, 0.82 % as oleic acid and 5.56 meq O2/kg, respectively. The physical properties, stability test and testing by volunteers of cosmetic products from cold pressed avocado oil including facial cream and body mist were investigated. The texture of white facial cream (pH = 6.29 at room temperature) was smooth and creamy. For the body mist, the texture of white body mist (pH = 6.22 at room temperature) was light. Both white facial cream and body mist were tested by 50 volunteers for one month. The results of testing by volunteers revealed that facial cream and body mist showed an increased hydration, elasticity and no skin irritation when compared to other skin care cosmetics.
คำสำคัญ : Avocado  Cold pressed avocado oil  Cosmetics  Facial cream; Body mist  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1662  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 10/2/2561 13:09:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 6:51:05
องค์ประกอบทางเคมีในเครื่องสำอาง » Formulation of facial cream and body mist from avocado oil
Abstract: The formulation of facial cream and body mist from avocado oil can help to value-add of fresh avocado (Persea americana) and increase marketing channel. Pure cold pressed avocado oil containing high nourishing oil can be extracted from fresh avocado in high quantity and with low cost. The chemical properties of the cold pressed avocado oil were examined. The results showed that acid, free fatty acids and peroxide values were 1.20 mg KOH/g, 0.82 % as oleic acid and 5.56 meq O2/kg, respectively. The physical properties, stability test and testing by volunteers of cosmetic products from cold pressed avocado oil including facial cream and body mist were investigated. The texture of white facial cream (pH = 6.29 at room temperature) was smooth and creamy. For the body mist, the texture of white body mist (pH = 6.22 at room temperature) was light. Both white facial cream and body mist were tested by 50 volunteers for one month. The results of testing by volunteers revealed that facial cream and body mist showed an increased hydration, elasticity and no skin irritation when compared to other skin care cosmetics.
คำสำคัญ : Avocado  Cold pressed avocado oil  Cosmetics  Facial cream; Body mist  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1662  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 10/2/2561 13:09:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 6:51:05