รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Gold nanoparticles
ไบโอเซนเซอร์ » Dopamine, recent research from Biosensors group, Maejo University
Dopamine, chemically known as 3,4-dihydroxyphenyl ethylamine, is a chemical found naturally in the human body. A dopamine deficiency occurs due to a loss of dopamine amount that it caused by a problem with the receptors in the brain. The most common conditions linked to a lack of dopamine include depression, Schizophrenia, and Parkinson's disease. In Parkinson's disease, It is a loss of the nerve cells in a specific part of the brain resulting in a lack of dopamine in the same area. Thus, the quantitative determination of this neurotransmitter appears to be important for diagnosis, monitoring, and pharmacological intervention. Dopamine can be diagnosed using various advanced techniques such as High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), chemical luminescence, Ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis) and gas chromatography-mass spectrometry (GC). Although these strategies techniques are effective for the detection of dopamine, there are still some drawbacks, such as time-consuming, low sensitivity and expensive equipment. It is possible to detect dopamine using a modified electrode for diagnosing these diseases. Compared with these techniques, electrochemical determination of DA has acknowledged extensive attention since it allows for fast, simple, decisive and cost-effective way together with super-high sensitivity.
คำสำคัญ : Dopamine biosensors  Gold nanoparticles  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การแพทย์ สุขภาพ สุขภาวะ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2312  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธานินทร์ แตงกวารัมย์  วันที่เขียน 23/9/2562 16:39:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 1:56:05