ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 541
ชื่อสมาชิก : สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : somwong@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 28/7/2554 13:08:51
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/7/2554 13:08:51


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก