ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1820
ชื่อสมาชิก : พาสน์ ปราโมกข์ชน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : part@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 13/11/2557 13:20:43
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/11/2557 13:20:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก