ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1026
ชื่อสมาชิก : นพกิจ แผ่พร
เพศ : ชาย
อีเมล์ : noppakit@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/5/2555 14:21:08
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/5/2555 14:21:08


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก