Blog : ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ
รหัสอ้างอิง : 296
ชื่อสมาชิก : ฐิติพรรณ ฉิมสุข
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pitiporn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/3/2554 17:30:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/3/2554 17:30:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ
กิจกรรมบรรยายในการอบรม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ การพัฒนาโมเดลสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอาหารหมักดองพื้นถิ่น
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto Pickle The Choice of Healthy Foods and Suit for Ketogenic Diet วัฒนธรรมอาหารหมักดอง ของดี มีคุณค่า แลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนานวัตกรรมอาหารจากฐานทุนวัฒนธรรม การให้ความหมายและสร้างเนื้อหา BMC และการยกตัวอย่างและให้ความสำคัญกับ อาหารข้างทาง street food ในหลายวัฒนธรรมหลายประเทศ ที่ต้องคำนึงความพึงพอใจผู้บริโภค และเรียนรู้พฤติกรรมยุคสมัยของผู้บริโภค
คำสำคัญ : innovation of food production  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 631  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/7/2567 9:54:47

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้