Blog : การจัดการความรู้
รหัสอ้างอิง : 2613
ชื่อสมาชิก : วารุณี ผ่องแผ้ว
เพศ : หญิง
อีเมล์ : warunee_pp@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/3/2564 9:01:08
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/3/2564 9:01:08

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การจัดการความรู้
เนื้อหาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนในวิชาทางการพยาบาล การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การวิจัย การเขียนตำรา เอกสารวิชาการทางการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การบำบัด รักษา ดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการเจ็บป่วย
การจัดการความรู้ » บุหรี่ไฟฟ้า: อันตรายและการป้องกันการสูบในวัยรุ่น
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นพบว่ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหนึ่งคือความเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายเรื่องจากมีการแต่งกลิ่นต่างๆ เพื่อจูงใจวัยรุ่น แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสารเสพติดที่ร้ายแรงคือนิโคตินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก การป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นต้องเริ่มต้นจากครอบครัวที่มีความสัมพันธุ์อันดี กลุ่มเพื่อน โรงเรียน สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่ต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการไม่สูบบุหรี่ อันตรายจากบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธ การคิดแบบมีวิจารณญาณ จะช่วยให้วัยรุ่นปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า
คำสำคัญ : บุหรี่ไฟฟ้า นิโคติน การป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การแพทย์ สุขภาพ สุขภาวะ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 732  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 11/2/2566 0:34:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 17:50:04

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้