Blog : จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
รหัสอ้างอิง : 296
ชื่อสมาชิก : ฐิติพรรณ ฉิมสุข
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pitiporn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/3/2554 17:30:30
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/3/2554 17:30:30

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.45 – 16.30 น.
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ » จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ในการเข้าร่วมการโครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จาก การฝึกอบรม ดังนี้ - ทราบจรรยาบรรณนักวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ที่ถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - ทราบถึง จรรยาบรรณนักวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ และรูปแบบการกระทำผิดจรรยาบรรณ รวมถึงข้อกำหนด สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ - ทราบแนวการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบแผนการทดลองที่มีการใช้สัตว์ ทั้งแบบการวิเคราะห์ และแนะนำ G power program - ทราบ วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่พบได้บ่อยในการทดลองที่มีการใช้สัตว์ - ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง การกำหนดพื้นที่ โรงเรือน การดำเนินการหลังการทดลอง
คำสำคัญ : จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1268  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 19/8/2564 14:03:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 0:22:30

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้