Blog : Yeast Expression Technology and Application
รหัสอ้างอิง : 2221
ชื่อสมาชิก : ปานวาด ศิลปวัฒนา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : panwad_sw@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/9/2560 11:19:37
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/9/2560 11:19:37

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : Yeast Expression Technology and Application
Yeast Expression Technology and Application การใช้จุลินทรีย์ประเภทยูคาริโอตเพื่อผลิตโปรตีนลูกผสม (recombinant protein) มีมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในกระบวนการผลิตจะอาศัยเซลล์เจ้าบ้านที่มีการพัฒนาคุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับทั้งปริมาณการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการ (ในกรณีของเอนไซม์) และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ (ในกรณีของเวชภัณฑ์ต่างๆ) โดยยูคาริโอทที่นิยมใช้เพื่อการผลิตเอนไซม์ คือ Pichia pastoris ซึ่งจัดเป็นยีสต์สายพันธ์ที่สามารถใช้เมทานอลเป็นแหล่งพลังงาน (methylotrophic yeast) Pichia จัดเป็นเจ้าบ้าน (host) ที่มีความสำคัญต่อการแสดงออกของโปรตีนลูกผสม เนื่องจากเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้ - ให้ผลผลิตสูง - เซลล์สามารถเจริญได้จนถึงความหนาแน่นสูง จึงทำให้ได้ผลผลิตสูง เนื่องจากโปรตีนที่ถูกผลิตได้จากการแสดงออกของยีน จะมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณโปรตีนที่ผลิตได้ต่อเซลล์ โดยไม่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคา สูง - กระบวนผลิตการสามารถควบคุมได้ - ระบบการแสดงออกมีความเสถียร - สามารถหลั่งโปรตีนที่ผลิตขึ้นออกนอกเซลล์ได้ จึงทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำสารให้บริสุทธิ์ นอกเหนือจากการนำ Pichia มาใช้เป็นเจ้าบ้านเพื่อผลิตเอนไซม์แล้ว ยังสามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ได้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ยีสด์ Saccharomyces cerevisiae ถูกนำมาใช้เนื่องจากมีความปลอดภัย และมีความสามารถในการหมัก และสามารถถูกตัดต่อทางพันธุกรรมได้ Ogataea thermomethanolica เป็นยีสต์อีกสายพันธ์หนึ่งซึ่งถูกแยกได้ในประเทศไทย และแสดงศักยภาพในอุตสาหกรรมการผลิตเอนไซม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูง เนื่องจากเป็นสายพันธ์ที่เจริญได้ที่อุณหภูมิสูง (thermotolerant yeast) และสามารถใช้น้ำตาลซูโครส ซึ่งเป็นวัตถุดิบราคาถูก เป็นแหล่งพลังงานได้ ดังนั้น การใช้ประโยชน์จาก Ogataea thermomethanolica เพื่อเป็นเจ้าบ้านในการผลิต จึงเป็นที่สนใจ จากการศึกษาพบว่าบริเวณที่ควบคุมการแสดงออกของยีน หรือ promoter ซึ่งได้แก่ AOX และ GAP จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี แม้อุณหภูมิสูง ซึ่งนับว่าหาได้ยาก
Yeast Expression Technology and Application » Yeast Expression Technology and Application
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ พันธุศาสตร์โมเลกุล ระบบการแสดงออก และชีววิทยาสังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่องานวิจัย และทางอุตสาหกรรม โดยบทความนี้จะกล่าวถึง 3 สายพันธ์ที่นิยมใช้ดังนี้ คือ Pichia pastoris ซึ่งจัดเป็นยีสต์สายพันธ์ที่สามารถใช้เมทานอลเป็นแหล่งพลังงาน (methylotrophic yeast), Saccharomyces cerevisiae ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ถูกนำมาใช้เนื่องจากมีความปลอดภัย และมีความสามารถในการหมัก และสามารถถูกตัดต่อทางพันธุกรรมได้ และ Ogataea thermomethanolica เป็นยีสต์อีกสายพันธ์หนึ่งซึ่งถูกแยกได้ในประเทศไทย ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการผลิตเอนไซม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 556  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปานวาด ศิลปวัฒนา  วันที่เขียน 13/7/2563 14:42:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2564 5:43:39

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้