Blog : สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน
จากงานประชุมวิชาการ the 6th Burapha University International Conference 2017 ได้มีการรับฟัง เสวนา และการนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ งานวิจัยเรื่องการใช้สมุนไพรเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเพราะการใช้สมุนไพรเป็นความรู้ภูมิปัญญาของไทยมาตั้งแต่โบราณ ผู้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงการใช้ชนิดนี้ได้ การใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยจึงมีความสำคัญมาก สมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่มาก ทำให้สินค้าสมุนไพรไม่ได้มาตรฐาน วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการปนเปื้อนโดยไม่มีสารตกค้างคือการใช้รังสี มีงานวิจัยจากสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติได้ทดสอบการใช้อิเล็คตรอนบีมมาลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ โดยใช้ความแรงของอิเล็คตรอนบีมในระดับต่างๆ พบว่า เมื่อใช้อิเล็คตรอนบีม 20 กิโลเกรย์สามารถลดการปนเปื้อนของจุลลินทรีย์ได้เป็นที่น่าพอใจ และไม่ทำให้คุณค่าของสารสำคัญที่มีในสมุนไพรนั้นหายไป แต่ลักษณะทางกายภาพบางอย่าง (สี) ของสมุนไพรนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การใช้อิเล็คตรอนบีมจึงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัย ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพร ผู้นำเข้าและส่งออก เป็นต้น
สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน »
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน  วันที่เขียน  แก้ไขล่าสุดเมื่อ

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้