Blog : สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน
รหัสอ้างอิง : 202
ชื่อสมาชิก : นลิน วงศ์ขัตติยะ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nalin@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/2/2554 13:21:45
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/2/2554 13:21:45

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน
จากงานประชุมวิชาการ the 6th Burapha University International Conference 2017 ได้มีการรับฟัง เสวนา และการนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ งานวิจัยเรื่องการใช้สมุนไพรเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเพราะการใช้สมุนไพรเป็นความรู้ภูมิปัญญาของไทยมาตั้งแต่โบราณ ผู้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงการใช้ชนิดนี้ได้ การใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยจึงมีความสำคัญมาก สมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่มาก ทำให้สินค้าสมุนไพรไม่ได้มาตรฐาน วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการปนเปื้อนโดยไม่มีสารตกค้างคือการใช้รังสี มีงานวิจัยจากสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติได้ทดสอบการใช้อิเล็คตรอนบีมมาลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ โดยใช้ความแรงของอิเล็คตรอนบีมในระดับต่างๆ พบว่า เมื่อใช้อิเล็คตรอนบีม 20 กิโลเกรย์สามารถลดการปนเปื้อนของจุลลินทรีย์ได้เป็นที่น่าพอใจ และไม่ทำให้คุณค่าของสารสำคัญที่มีในสมุนไพรนั้นหายไป แต่ลักษณะทางกายภาพบางอย่าง (สี) ของสมุนไพรนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การใช้อิเล็คตรอนบีมจึงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัย ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพร ผู้นำเข้าและส่งออก เป็นต้น
สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน » การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2199  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นลิน วงศ์ขัตติยะ  วันที่เขียน 3/10/2562 17:20:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2566 12:58:02
สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน » สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน
ในสมุนไพรอาจมีจุลินทรีย์ปนเปื้อน ทำให้คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน การลดจำนวนจุลินทรีย์ทำได้หลายวิธี วิธีการใช้อิิเล็คตรอนบีมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3282  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นลิน วงศ์ขัตติยะ  วันที่เขียน 2/9/2560 14:58:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2566 22:31:00

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้