Blog : เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน
บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน »
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน  วันที่เขียน  แก้ไขล่าสุดเมื่อ

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้