โครงการสภาสัญจร
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการที่ได้ลงไปพบปะครบทั้ง ๑๑ สโมสรและ ๒ วิทยาลัยจะพบกับปัญหาต่างๆมากมายในด้านต่างๆที่นักศึกษาได้เสนอปัญหาขึ้นมาจากสภาพปัญหาที่มีความเเตกต่างกัน โดยเเบ่งการเก็บข้อมูลปัญหาออกเป็น ๕ ด้าน (ด้านสิทธิของผู้บริโภค ด้านมาตราการรักษาความปลอดภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา )ซึ่งปัญหาของ ๑๑ สโมสรและ ๒ วิทยาลัย นั้น มีความเเตกต่างกันโดยสังเกตจากสภาพที่ตั้งเป้นพิ้นฐานสำคัญ
ตลอดจนนักศึกษาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเสียสละเวลาที่ จะเป็นต้นเรื่องในการเเก้ไขปัญหา
๑.ด้านสิทธิของผู้บริโภค
- ความสะอาดของอาหาร
- การลวกช้อนในโรงอาหาร
- จุดบริการน้ำดื่มสกปรก และมีน้อย
- ร้านค้าใต้หอพักขายของแพง
- ควรจะมีร้านสะดวกซื้อ
- ระดับโต๊ะไม่เท่ากัน
- โต๊ะนั่งและพัดลมไม่เพียงพอ
- เครื่องทำน้ำไม่เพียงพอ ไม่สะอาด อยู่จุดน้ำทิ้ง
- ห้องน้ำไม่สะอาด ประตูห้องน้ำชำรุด ไม่มีทิชชู
- ควรมีเซเว่นในมหาวิทยาลัย
- สุนัขในโรงอาหารเยอะ
- แม่บ้านทำความสะอาด ควรจัดเวลาทำความสะอาด
- ปรับปรุงชั้นสองของโรงอาหารเทิดกสิกร
- การบริการของแม่ค้า
- ความหลากหลายของราคาอาหารของตึก 70 ปี
- ตรวจสอบอาหารราคาแพง และไม่เหมาะสมกับปริมาณอาหาร
- อยากให้มีการเปิดเพลงในโรงอาหาร
- บรรยากาศบนชั้นสองยังมีห้องที่ไม่ใช้งาน สามารถใช้ประโยชน์ได้
- ความสะอาดของร้านค้า ยังไม่สะอาดและเพียงพอ
- ควรมีการเพิ่มร้านอาหารภายในคณะต่างๆวิทยาลัยต่างๆ
๒.ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย
- เรื่องกล้องวงจรปิดสามารถเปิดดูได้จริงไหมเวลาเกิดรถหาย/หมวกกันน็อกหาย (ตึก70ปี)
- ควรปรับปรุงถนนที่เกิดการชำรุด
- มีการติดกล้องวงจรปิดในบริเวณลับตาคนเพิ่ม
- ที่จอดรถตรงถนนคาวบอยหน้ามหาวิทยาลัยไม่ควรให้นักศึกษานำมาจอดไว้ถาวรเพื่อให้รถของผู้อื่นที่มาซื้อของบริเวณนั้นมีที่จอด และเป็นการขัดขวางทางด้านการจราจร
- ในช่วงตึกในมหาวิทยาลัยควรเพิ่มไฟ ตามทางเดินที่มืดไป เช่น ทางเดินออกประตูบางเขน ตึกบริหาร ตึกวิศวกรรม
- หลังคาโรงรถหอในควรได้รับการซ่อมบำรุง
- ผู้รักษาความปลอดภัยเยอะ แต่ทำไมยังช่วยอะไรนักศึกษาไม่ได้เลย อยากให้ทำให้ดีกว่านี้
- โค้งโซนบี อันตรายมาก อยากให้ปรับปรุง
- ทางเดินเท้าให้น้องปี 1 ไม่มีความปลอดภัย
- การเดินไปเรียน (บันได) มีความแคบทำให้เดินขึ้นลงต้องใช้เวลา
๓.ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและอื่นๆ
- เก้าอี้ตึก 70 ปี ชำรุด เสียหาย ไม่เพียงพอ
- จอโปรเจคเตอร์ไม่ดี ควรมีทีวีเพิ่มให้ทั่วถึงทั้งห้อง
- ห้องเรียนบางห้องอับ ไม่มีแอร์ ทำให้ร้อนมาก (ตึกศิลปศาสตร์)
- ห้องเรียน (ตึก 70 ปี) ห้องประชุม ถ้าจะเปิดแอร์ต้องไปเปิดอีกที่ บางทีก็เย็นเกินไป บางทีก็ร้อนเกินไป ควรมีปุ่มปรับแอร์ในห้อง
- เน็ตช้า ควรปรับปรุง
- แลปฟิสิกส์อุปกรณ์แต่ละแลปจะมีอันเดียว เวลาเรียนต้องเรียนโดดๆ ไม่พร้อมเพื่อน
- ห้องน้ำตึก 70 ปี ชำรุดหลายห้อง + กลิ่นไม่พึงประสงค์
- มีทิชชู กับกระดาษห่อผ้าอนามัยทุกห้องน้ำ (ห้องน้ำหญิง)
- พัดลมไม่ค่อยดี
- บางห้องเล็กไปสำหรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
- เครื่องสแกนนิ้วมือมักมีปัญหาสแกนไม่ได้
- ร้านถ่ายเอกสาร และปริ้นงานไม่พอต่อความต้องการ
- ตึกศิลปะศาสตร์ยังขาดโปรเจคเตอร์ เพราะบางห้องที่เรียนไม่ดีหรือไมค์เสียงเสีย
- ความเท่าเทียมของแต่ละอาคาร บางอาคารดีแต่บางอาคารทรุดโทรม ยังไม่มีการแก้ไข
- ห้องคอมพิวเตอร์ใต้หอ และที่ออกกำลังกายใช้งานไม่ค่อยได้
- เว็บงานทะเบียนชอบล่ม เวลาลงทะเบียนทำให้ลงทะเบียนล่าช้า
- ห้องคอมสำหรับเรียนกราฟฟิกของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- ทุนการศึกษามีน้อยมีไม่เพียงพอต่อนักศึกษา
- งานแนะแนวทุนแพร่กระจายข้อมูลไม่ทั่วถึงทำให้พลาดโอกาสไปหลายทุน
- ห้องน้ำตึกคณะศิลปะศาสตร์เหม็นไม่สะอาด ไม่พอต่อจำนวนนักศึกษา
- ขาตั้งไมค์บางห้องของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ขาดหายตกหล่นไป
๔.ด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
- อยากมีไปรษณีย์ในมหาวิทยาลัย
- ระบบเว็บงานทะเบียนล้มเหลวบ่อย
- ปรับปรุงฟิตเนสโซน B, เพิ่มเครื่องออกกำลังกาย
- จักรยานหอในมีเยอะ แต่ใช้ได้น้อยมาก
- รถพยาบาลประจำของมหาวิทยาลัย
- ที่จอดรถไม่เพียงพอควรมีที่จอดรถเพิ่มเติ่มในสถานที่ต่างๆ
- สนามมวยไม่กล้าเข้าไปเล่น คนข้างนอกเอานักมวยมาซ้อม
- ข้าวโรงอาหารไม่เพียงพอ แพงได้น้อย
- ห้องน้ำเหม็นมาก
- ขยะไม่มีใครทำความสะอาด
- ไฟดับบ่อย
- น้ำไม่ออก, อ่างซักผ้า อ่างล้างหน้าแตก
- ห้องสุขาเสีย/เต็ม
- รถพยาบาลไม่รวดเร็วสำหรับผู้ป่วยแบบฉุกเฉิน
- ไปรษณีย์ย้ายไปไกลเกินไปควรมีสถานที่ไปรษณีย์ในมหาวิทยาลัย
- เพิ่มไฟฟ้าบริเวณไหล่ทาง ทางมาคณะประมง
-การให้บริหารด้านงานทะเบียน มักมีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียน
- ที่จอดรถเป็นหลุม
- สนามหญ้าเทียมที่สร้างมาใหม่ ทำให้บ่อฟาร์มถูกยุบ
- ในการทำปัญหาพิเศษ และเรียนลงบ่อ มีไม่เพียงพอต่อนักศึกษา
- จักรยานควรให้มีเพียงพอต่อนักศึกษาและสามารถใช้ได้จริงภายในหอใน
- ถนนในรอบๆ คณะ ยุบพัง อยากให้ซ่อม
- ห้องน้ำของหอใน แม้แต่ในบางอาคาร ยังใช้ไม่ได้ทุกห้อง
- อินเตอร์เน็ตบางพื้นที่ยังเข้าไม่ถึง
- รถของมหาวิทยาลัยควรมีมากขึ้น
- wifi ในหอในปี 1 ช้ามาก ล่มบ่อย มันกระทบต่อการทำงาน
- ตึกอาคารเรียนชอบปิดเร็ว
- เพิ่มหลังคาอัฒจรรย์สนามอินทนิล
- มีสะพานลอยฝั่งบางเขน
- เว็บทะเบียน แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยที่ให้ทำก่อนเข้าดูเกรด ควรมีอันเดียวพอ ไม่ต้องขึ้นมาถามทุกอาจารย์ก็ได้ หรือ ควรมีแบบสอบถามออกมาก่อนจะลงทะเบียน ว่าดูเกรดให้เร็วหน่อย
- ติดตั้งระบบน้ำอุ่นให้กับน้ำๆ ปี 1 ในหอพักในมหาวิทยาลัย และอ่างน้ำอุดตันบ่อย
- ขยายเวลาเปิดปิดของสระว่ายน้ำ
๕.ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- มีทุนการศึกษาให้กับเด็กกิจกรรม
- มีสวัสดิการของผู้นำในการทำกิจกรรม
- ห้องเก็บของ ห้องชมรม ห้องกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
- ขอพื้นที่ในการทำกิจกรรมของวิทยาลัย ให้อยู่ในมหาวิทยาลัย
- มีการทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย
- ควรเชิดชูเกียรติของนักกิจกรรม
- วิทยาลัยไม่ค่อยสนับสนุนในการทำกิจกรรม
- ควรมีสถานที่ให้แก่นักกิจกรรมรวมกันโดยแยกกับบุคลากร (พื้นที่ของนักศึกษาโดยเฉพาะ)
- กิจกรรมในสาขามีน้อยเกินไปในบางสาขา
- ควรมีการพัฒนาด้านการศึกษา
- กิจกรรมการรับน้องควรมีการเข้าถึงของอาจารย์มากกว่านี้
- ไม่มีการให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ
- ควรมีกิจกรรมที่เด่นชัด มีจุดเด่นให้แก่มหาวิทยาลัย
- ระยะเวลาเกินตลอด เช่น การประกวดดาว – เดือน
- ทรานสคลิปกิจกรรมยังไม่ชัดเจน นักศึกษายังเข้าไม่ถึง
- เพิ่มรถรับ – ส่งของมหาวิทยาลัยให้มากกว่านี้ เพื่อรองรับความต้องการทุกกิจกรรมนอกสถานที่
- กิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความกระชับมิตรระหว่างพี่น้อง- เพื่อน มากกว่านี้ ไม่ควรกดดันกันมากเกินไป
- งานทักษะเกษตร ควรดำเนินงานเหมือนเดิม ไม่ควรลดกิจกรรมลง
- จัดกิจกรรมแบบสนุกสนานสร้างสรรค์ ไม่มีนอกรอบหรือความรู้สึกส่วนตัว
- บางกิจกรรม บางสาขาทำแล้วไม่โดนอะไร แต่บางสาขาโดนลงโทษ
- การแข่งขันหลีด 10 สถาบัน ควรให้คณะที่ชนะการแข่งขันแม่โจ้เกมส์เข้าแข่งขัน/คณะอื่นลงหลีด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษาใน ๑๑ สโมสร ๒ วิทยาลัย ได้มองเห็นปัญหาด้านสวัสดิการนักศึกษาจากหลายมุมมอง เพิ่มมากขึ้นลงไปพบปะครบทั้ง ๑๑ สโมสรและ ๒ วิทยาลัยจะพบกับปัญหาต่างๆมากมายในด้านต่างๆที่นักศึกษาได้เสนอปัญหาขึ้นมาร่วมเเลกเปลี่ยน
2 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาในการทำกิจกรรมในส่วนของ ๑๑ สโมสร ๒ วิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาในการทำกิจกรรมในส่วนของ ๑๑ สโมสร ๒ วิทยาลัย ทั้งตัวของผู้นำในเเต่ละสาเองรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา เเละ นักวิชาการศึกษาภายในคณะ
3 เพื่อรับรู้ความต้องการและทัศนคติของนักศึกษาในแต่ละสโมสร แต่ละวิทยาลัย ในสิ่งที่ควรปรับปรุง หลังจากที่ได้ลงไปพบปะครบทั้ง ๑๑ สโมสรและ ๒ วิทยาลัยจะพบกับปัญหาต่างๆมากมายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขึ้นมาดังนี้
- เงินที่เก็บค่าบำรุงคณะ มีจำนวนมากกว่าค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแต่ไม่ค่อยเห็นอะไรที่พัฒนา
- ควรพิจารณาถึงความเร่งด่วนหรือจำเป็นของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่
- เพิ่มคนดูแลสวนป่า ให้น่าอยู่มากขึ้น
- เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ความสำคัญให้มาก
- ห้องสมุดน่าจะมีนิยาย การ์ตูน เพื่อคลายเครียดให้นักศึกษาบ้าง
- กระเป๋านักศึกษาปี1 ควรทำให้ทนทานมากกว่านี้
- ควรมีปั๊มน้ำมันข้างมหาวิทยาลัย (ปั๊มตรงบางเขน ควรเปิดอีก)
- อยากขอห้องคอมของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะว่าต้องไปทำคอมที่ตึกคณะอื่น แล้วเวลาทำงานไฟดับงานก็หาย ทั้งๆ ที่คณะเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แต่ไม่มีห้องคอมคณะ
- ปัญหาแต่ละด้าน ควรมีการแก้ไขและดำเนินการ
- ค่าเทอมวิทยาลัยบริหารศาสตร์แพงเกินไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษาใน ๑๑ คณะ ๒ วิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาในการทำกิจกรรม เพื่อทราบแนวทางแก้ไข้ปัญหาอย่างตรงประเด็นกลุ่มเป้าหมาย และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสวัสดิการที่ดีของนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 75 93.75
2. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 3 87.98
รวม      90.87
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 90.87
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/04/2558  - 31/07/2558 13/07/2558  - 17/07/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ