โครงการ Economics star search 2019
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ Economics star search 2019 ขึ้น
ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ

มีกำหนดการจัดโครงการดังนี้
17.30 - 18.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่1และแขกผู้มีเกียรติ์ เริ่มมาที่ตึกคณะเศรษฐศาสตร์
18.00 - 18.05 น. เปิดตัวพิธีกร
18.05 - 18.10 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยนายกสโมสรนักศึกษา นายดนัย มหาวัน
18.10 - 18.15 น. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดพิธี โดย ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
18.15 - 18.20 น. การแสดงฟ้อนขันดอกโดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
18.20 - 18.25 น. แนะนำคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.คุณนิษฐารักษ์ วสุวิชญะวรากร ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ แม่โจ้รุ่น ๖๒ และผู้ประเมินวิชาชีพ (EXAMINER) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3.อาจารย์นงลักษณ์ จิตรุ่งเรืองนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา JustSpeakOut
4.คุณวีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ วิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 Mhz
5.อาจารย์วรุตน์ สุเนต์ตา Senior Designer บริษัทผ้าพิมพ์สยาม ศิลปินอิสระ
6.คุณกัญจน์ฐพัทร สุรินต๊ะ ผู้บริหาร Xc Clinic สาขาลำพูน
7.คุณเยาวนาถ ภีระคำ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้
8.คุณอั้ม ห้องเสื้อวรันกรเชียงใหม่
9.นายนัฐพล คำซอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยสารสนเทศและกิจกรรมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
18.25 - 18.30 น. การแสดงผู้นำเชียร์คณะเศรษฐศาสตร์
18.30 - 18.35 น. แนะนำผู้สนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย
1.ธนาคารออมสิน (หลัก)
2. MyMo by GSB
3. MDD Group
4. XC clinic
5. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง
6. ชมรมรากดิน แม่โจ้
7. ธนาคารกรุงไทย
8. ธนาคารกรุงเทพ
9. ธนาคารกรุงศรี
10.ธนาคารไทยพาณิชย์
11. ห้องเสื้อ WarankornChiangmai
12. ร้านชุดเช่าเชียงใหม่ & Wedding Have a good day
13. ร้าน รองเท้า Mazz Shoes
14. Major Group
15. ร้าน หัวมุมศิลป์
16. ร้านหมูกระทะกั๊ดเก้าเก้า
17. ร้านเสื้อผ้า follow
18. ร้านหมาล่าCLICK SOME
19. โรงเรียนสอนภาษาJustspeakout
20. ร้าน on time coffee caf?
21. คุณณัฐภัทร กิ่งพะโยม ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์เแม่โจ้รุ่นที่ 58
18.35 - 19.00 น. เปิดตัวดาวเดือนครั้งที่ 1 พร้อมแนะนำตัว
19.00 - 19.10 น. แจกของรางวัล
19.10 - 19.30 น. ผู้เข้าประกวดขึ้นเวทีพูด SPEED หัวข้อ ”Stand Proud ภูมิใจในตัวเอง” ในชุดนักศึกษา
(หญิง)
G 1 ปณิตรา เนตรนิลพฤกษ์ (แนท)
G 2 รุ่งประภา ทาสุนย์ (ฟิล์ม)
G 3 ธิดารัตน์ เชียงเครือ (ป้อลแป้ล)
G 4 เบญจรัตน์ แสงบรรจง (มุก)
G 5 นฤมน วงศ์สุต๋า (แสตมป์)
G 6 ปาณิศาพงษ์สุภษะ (มะปราง)
G 7 พิชชญา คำแสน (อีฟ)
G 8 วินิดา จันตุมมา (เฟิร์น)
(ชาย)
B 1อภิสิทธิ์ นามเหลา (ฟรองซ์)
B 2 วิศรุตบุญมา ( พี )
B 3 รัชนันท์ ดวงใส (ปาล์ม)
B 4 ปุระชัย เวียงชัย (เต้าหู้)
B 5 โชติวิทย์ คุ้มสว่าง (ใบหม่อน)
B 6 ธนวิชญ์ ที่ปรึกษา (เคนโด้)
B 7 ภูวเดชวีระวงค์ (โจ)
B 8 ธนกฤตขาปั๋น (บอย)
19.30 - 20.00 น. ประกาศผลผู้เข้ารอบ 4 คนสุดท้ายและผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล popular vote
20.00 - 20.10 น. แจกของรางวัล
20.10 - 21.00 น. ผู้เข้าประกวดขึ้นเวทีเดินรอบชุดราตรี พร้อมตอบคำถามและรวมคะแนน
21.00 - 21.15 น. การแสดงอำลาตำแหน่งจากดาว-เดือนและดาวเทียม ปี 2561 ประกอบด้วย
1.นางสาวทิพย์สุคนธ์ ยอดอานนท์ ดาวคณะเศรษฐศาสตร์
2.นายวนัสนันท์ ตันตี ดาวเทียมคณะเศรษฐศาสตร์
3.นายณัฐพันธ์ ราชคม เดือนคณะเศรษฐศาสตร์
21.15 - 22.00 น. ประกาศผลเดือน-ดาว คณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562
- รางวัลชมเชย (เดือนคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562)
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เดือนคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562)
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เดือนคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562)
- ชนะเลิศอันดับที่ 1 (เดือนคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562)
- รางวัลชมเชย (ดาวคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562)
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ดาวคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562)
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ดาวคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562)
- ชนะเลิศอันดับที่ 1 (ดาวคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562)
ผลการประกวดดาว-เดือน คณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2562 ดังนี้
- ตำแหน่ง Miss Economics 2019 ได้แก่ G4 นางสาวเบญจรัตน์ แสงบรรจง (มุก) Bencharat Saengbanchong (Mook)
สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ International Economics
- ตำแหน่ง Mister Economics 2019 ได้แก่ B7 นาย ภูวเดช วีระวงค์ (โจ) Phuwadet Wirawong (Joe)
สาขาเศรษฐศาตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม Agriculture Resources and Environmental Economics
22.00 - 22.05 น. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทปิดงาน

นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก ในกิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษของตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ส่งเข้าประกวดคัดเลือกเป็นดาว เดือนและดาวเทียม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมการประกวดคัดเลือกดาว เดือนและดาวเทียม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นดาว ได้แก่ นางสาวเบญจรัตน์ แสงบรรจง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นเดือน ได้แก่ นายภูวเดช วีระวงค์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ในนามตัวแทนดาวเดือนคณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก ในกิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษของตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ส่งเข้าประกวดคัดเลือกเป็นดาว เดือนและดาวเทียม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมการประกวดคัดเลือกดาว เดือนและดาวเทียม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นดาว ได้แก่ นางสาวเบญจรัตน์ แสงบรรจง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นเดือน ได้แก่ นายภูวเดช วีระวงค์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ในนามตัวแทนดาวเดือนคณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกและรู้จักการมีส่วนร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Economics star search 2019
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Economics star search 2019
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (300 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/08/2562  - 07/08/2562 07/08/2562  - 07/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ