ทุนการศึกษากองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ICDF ประจำปี 2565

แหล่งทุน :
Taiwan International Cooperation and Development Fund (TaiwanICDF) 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ :
ประเภท :
ทุนศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
ติดต่อสอบถาม :
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการเมืองทุน ICDF) โทร. 02-119-3555 ต่อ 311 หรือ 388 Email: icdftecothai@gmail.com
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
วันที่ประกาศเอกสารประกอบ
03/02/2565  - 15/03/2565
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --