ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

แหล่งทุน :
รัฐบาลฮังการี 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ :
ประเภท :
ทุนศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
ติดต่อสอบถาม :
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
วันที่ประกาศเอกสารประกอบ
29/11/2564  - 15/01/2565
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --