ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเภทของผลงาน : ทั้งหมด สถานะ : ทั้งหมด ที่ดำเนินการในปี 2565 มีจำนวนผลงานทั้งหมด 15 ชิ้น
ที่ทรัพย์สินทางปัญญา
1 สูตรสารอาหารพืชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาทะเล
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1803001549 , วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 19204 , วันที่ 21 มกราคม 2565
2 ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดอะโวคาโด
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1903000936 , วันที่ 19 เมษายน 2562
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 19580 , วันที่ 30 มีนาคม 2565
3 เครื่องตีห้อมแบบแนวตั้ง
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2103002136 , วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 19765 , วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
4 สูตรผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารของสัตว์น้ำจากสัตว์กลุ่มตะกวด
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2203000106 , วันที่ 14 มกราคม 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
5 อุปกรณ์ปล่อยฮอรโมนโปรเจสเตอร์โรนหลังการผสมเทียม
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2201000392 , วันที่ 21 มกราคม 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
6 ตัวกรองดักจับคาเฟอีนที่บรรจุตัวดูดซับคอมพอสิตระดับนาโนเมตร
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2201001308 , วันที่ 3 มีนาคม 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
7 สูตรครีมบำรุงผิวสำหรับใช้กับผิวหนังที่มีส่วนผสมของน้ำมันอะโวคาโด
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1803001037 , วันที่ 20 ตุลาคม 2561
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 19340 , วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
8 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากถ่านชาโคลผสมวัสดุรองรับอินทรีย์
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2203000820 , วันที่ 4 เมษายน 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
9 กระบวนการผลิตแคโรทีนอยด์ร่วมกับกรดจากจุลินทรีย์ในแคปซูลอัลจีเนต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2203000821 , วันที่ 4 เมษายน 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
10 กระบวนการสกัดสารประกอบฟีโนลิกจากเมล็ดลำไยแห้งด้วยไมโครเวฟ
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2203000822 , วันที่ 4 เมษายน 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
11 กระบวนการผลิตปุ๋ยก้านตอง
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2203000823 , วันที่ 4 เมษายน 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
12 ผลิตภัณฑ์ชุดสีน้ำระบายจากห้อมธรรมชาติ
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2201002054 , วันที่ 4 เมษายน 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
13 ผงห้อมและกรรมวิธีการผลิตสิ่งนั้น
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2201002055 , วันที่ 4 เมษายน 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
14 เจลบำรุงใต้ตาที่มีส่วนผสมจากสารสกัดอะโวคาโด
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1903000937 , วันที่ 19 เมษายน 2562
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 19581 , วันที่ 30 มีนาคม 2565
15 ผลิตภัณฑ์ยาสอดเต้า สำหรับโรคเต้านมอักเสบในโคนม
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 220102880 , วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021