ทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเภทของผลงาน : ทั้งหมด สถานะ : ทั้งหมด ที่ดำเนินการในปี 2567 มีจำนวนผลงานทั้งหมด 18 ชิ้น
ที่ทรัพย์สินทางปัญญา
1 ยิปซั่มสังเคราะห์จากอุปกรณ์บำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD Gypsum) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตร
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1903000760 , วันที่ 27 มีนาคม 2562
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 23537 , วันที่ 18 เมษายน 2567
2 กระบวนการผลิตผงสารสกัดดอกดาวเรืองโดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชัน
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000017 , วันที่ 4 มกราคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
3 ทดสอบการเพิ่มข้อมูล12
ประเภทผลงาน : ลิขสิทธิ์
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 0023 0259 , วันที่ 1 มกราคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
4 สูตรวัสดุเพาะกล้าเมล็ดข้าวสาลีสำหรับการผลิตน้ำคั้นต้นอ่อนและกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000212 , วันที่ 23 มกราคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
5 แผ่นไม้อัดหน่วงไฟจากขี้เลื่อย
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000952 , วันที่ 2 เมษายน 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
6 บล็อกซีเมนต์กระจายกลิ่นจากวัสดุปอซโซลาน
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000244 , วันที่ 26 มกราคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
7 แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวเจ้า
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000269 , วันที่ 30 มกราคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
8 ระบบสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะปรับตัวได้โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมและการประมวลผลภาพแบบเอไอ
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000558 , วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
9 ผลิตภัณฑ์ชะลอวัยจากสารสกัดส่วนดอกและใบของดอกดาหลา และกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000300 , วันที่ 31 มกราคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
10 วัสดุปลูกจากเศษเหลือใช้ในการผลิตกาแฟ
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000412 , วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
11 สารเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากเปลือกเชอร์รี่กาแฟ
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000611 , วันที่ 4 มีนาคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
12 กรรมวิธีการเตรียมน้ำหอมที่มีองค์ประกอบของดอกไม้หอมพื้นเมือง
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000612 , วันที่ 4 มีนาคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
13 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากกระเทียมสดด้วยสารให้ความหวาน
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000613 , วันที่ 5 มีนาคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
14 5 อำเภอนำร่องกับฤดูกาลท่องเที่ยว ในยุคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประเภทผลงาน : ลิขสิทธิ์
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 439341 , วันที่ 16 มีนาคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส ว.052005 , วันที่ 29 เมษายน 2567
15 สังคมไทย...คิดอย่างไรกับเพศทางเลือก (LGBTQ+)
ประเภทผลงาน : ลิขสิทธิ์
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 439339 , วันที่ 16 มีนาคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส ว.052006 , วันที่ 29 เมษายน 2567
16 กรรมวิธีการประเมินแบบจำลอง 3, 4 มิติ (พลังงาน เอ็กซ์เซอร์จี เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2401003633 , วันที่ 5 มิถุนายน 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
17 กระบวนการสกัดแคปไซซินจากพริกในน้ำมันงา
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000689 , วันที่ 12 มีนาคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
18 กรรมวิธีการผลิตก้อนปลูกเส้นใยปาล์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2403000718 , วันที่ 14 มีนาคม 2567
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023