ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเภทของผลงาน : ทั้งหมด สถานะ : ทั้งหมด ที่ดำเนินการในปี 2566 มีจำนวนผลงานทั้งหมด 26 ชิ้น
ที่ทรัพย์สินทางปัญญา
1 กรรมวิธีการสกัดเซซามินเข้มข้นสูงจากน้ำมันงา
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 1903000441 , วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21406 , วันที่ 12 เมษายน 2566
2 กระบวนการผลิตพรีไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003322 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 20755 , วันที่ 13 มกราคม 2566
3 กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทองที่หมักในน้ำผลไม้และธัญพืช
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003323 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21407 , วันที่ 12 เมษายน 2566
4 กระบวนการผลิตอาหารเสริมซินไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2003003324 , วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส 21408 , วันที่ 12 เมษายน 2566
5 ระบบการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนแบบปิด
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000113 , วันที่ 13 มกราคม 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
6 ผลิตภัณฑ์แยมลำไยแคลอรีต่ำเสริมซินไบโอติก และกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000333 , วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
7 กรรมวิธีการผลิตโปรตีนคอนเซนเทรตจากกากเมล็ดกัญชงงอก
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2301000735 , วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
8 กรรมวิธีการสารสกัดพลูคาวเพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000389 , วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
9 กรรมวิธีการผลิตน้ำมันเมล็ดกัญชงงอก
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000391 , วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
10 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมสารสกัดจากใบกัญชง ผักและมิกซ์เบอร์รี่และกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000455 , วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
11 กรรมวิธีการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์จากบาซิลลัสเวเลเซนซีสสำหรับยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000449 , วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
12 ถุงมือผ้าเคลือบยางฟองน้ำ
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000386 , วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
13 ถังหมักวัสดุเหลือทิ้งสำหรับผลิตวัสดุปรับปรุงดินและน้ำหมัก
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000112 , วันที่ 13 มกราคม 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
14 ผลิตภัณฑ์ถ่านใบไม้และกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000750 , วันที่ 16 มีนาคม 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
15 เครื่องดื่มจากสารสกัดเชียงดาและกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303001021 , วันที่ 9 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
16 ผลิตภัณฑ์ฟิล์มเคลือบเต้านมสัตว์และรักษาโรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดสมุนไพร
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2301002190 , วันที่ 12 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
17 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์จากสารสกัดสมุนไพรรักษาแผลติดเชื้อในสัตว์
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2301002191 , วันที่ 12 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
18 ผลิตภัณฑ์เจลรักษาแผลสดและแผลติดเชื้อในสัตว์จากสมุนไพร และกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303001094 , วันที่ 12 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
19 เครื่องดื่มจากสารสกัดชะพลูและกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303001201 , วันที่ 28 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
20 เครื่องดื่มจากสารสกัดหญ้าหนวดแมวและกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303001177 , วันที่ 27 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
21 อาหารเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดไก่กระดูกดำ
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2301002767 , วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
22 สูตรอาหารสำหรับการพอกเมล็ดพันธุ์แตงกวาและกรรมวิธีการผลิต
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303001254 , วันที่ 28 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
23 กรรมวิธีการผลิตถั่วลายเสือหมักด้วยเชื้อรา
ประเภทผลงาน : สิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2301002766 , วันที่ 28 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
24 กระบวนการสกัดนาโนเปลือกหุ้มเมล็ดลำไย
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000951 , วันที่ 3 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
25 เครื่องดื่มผงลำไยเสริมวิตามิน
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303000357 , วันที่ 3 เมษายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
26 กระบวนการสกัดน้ำมันจระเข้
ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร
ข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียน : รหัส 2303001491 , วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ข้อมูลการจดทะเบียน : รหัส , วันที่
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021