นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัว
วันที่ 08/06/2566    452 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ประกาศผลโครงการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัว โดยนายพันธ์นุพงษ์ มูลทา นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 4 (เทียบเข้าเรียน) ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัว เรื่อง “บุญคุณพ่อแม่” จัดโดยมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคม เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาสื่อธรรมะออนไลน์ ที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนโดยทั่วไป และสุดท้ายเพื่อเพิ่มกําลังคน ในการพัฒนาผลิตสื่อธรรมะออนไลน์ ในรูปคลิปวิดีโอสั้น ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน

ชมคลิปได้ที่ >>> https://youtu.be/VwK0m9pNex0