ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566
วันที่ 03/06/2566    954 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 44 รูป จากนั้นร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

และในวันเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่