ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 02/06/2566    สิ้นสุด 22/06/2566 122 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)